مرجع اعلام قیمت‌روز لوله مانیسمان

وارد کننده لوله‌های مانیسمان چینی و نماینده فروش کارخانجات داخلی

تحویل کالا

روش پرداخت توافقی

صدور پیش فاکتور

تماس با ما

:تاریخ بروزرسانی

لوله مانیسمان 20

قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 5.5 وارداتی 20 1/2 اینچ
21,363,640 8 وارداتی 20 3/4 اینچ
21,363,640 12 وارداتی 20 1 اینچ
21,363,640 16 وارداتی 20 1/4 1 اینچ
21,363,640 18 وارداتی 20 1/2 1 اینچ
21,363,640 24 وارداتی 20 2 اینچ
21,363,640 33 وارداتی 20 1/2 2 اینچ
21,363,640 45 وارداتی 20 3 اینچ
21,363,640 75 وارداتی 20 4 اینچ
21,363,640 100 وارداتی 20 5 اینچ
21,363,640 125 وارداتی 20 6 اینچ
21,363,640 190 وارداتی 20 8 اینچ
:تاریخ بروزرسانی

لوله مانیسمان 40

قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 7.5 وارداتی 40 1/2 اینچ
21,363,640 10 وارداتی 40 3/4 اینچ
21,363,640 14.2 وارداتی 40 1 اینچ
21,363,640 18 وارداتی 40 1/4 1 اینچ
21,363,640 22 وارداتی 40 1/2 1 اینچ
21,363,640 31 وارداتی 40 2 اینچ
21,363,640 49 وارداتی 40 1/2 2 اینچ
21,363,640 63 وارداتی 40 3 اینچ
21,363,640 94 وارداتی 40 4 اینچ
21,363,640 125 وارداتی 40 5 اینچ
21,363,640 163 وارداتی 40 6 اینچ
21,363,640 245 وارداتی 40 8 اینچ
21,363,640 345 وارداتی 40 10 اینچ
21,363,640 460 وارداتی 40 12 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 14.2 دقیق‌کاوه 40 1 اینچ
21,363,640 18 دقیق‌کاوه 40 1/4 1 اینچ
21,363,640 22 دقیق‌کاوه 40 1/2 1 اینچ
21,363,640 31 دقیق‌کاوه 40 2 اینچ
21,363,640 49 دقیق‌کاوه 40 1/2 2 اینچ
21,363,640 63 دقیق‌کاوه 40 3 اینچ
21,363,640 94 دقیق‌کاوه 40 4 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 14.2 اهواز 40 1 اینچ
21,363,640 18 اهواز 40 1/4 1 اینچ
21,363,640 22 اهواز 40 1/2 1 اینچ
21,363,640 31 اهواز 40 2 اینچ
21,363,640 49 اهواز 40 1/2 2 اینچ
21,363,640 63 اهواز 40 3 اینچ
21,363,640 94 اهواز 40 4 اینچ
21,363,640 125 اهواز 40 5 اینچ
21,363,640 163 اهواز 40 6 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 14.2 ابهر 40 1 اینچ
21,363,640 18 ابهر 40 1/4 1 اینچ
21,363,640 22 ابهر 40 1/2 1 اینچ
21,363,640 31 ابهر 40 2 اینچ
21,363,640 49 ابهر 40 1/2 2 اینچ
21,363,640 63 ابهر 40 3 اینچ
21,363,640 94 ابهر 40 4 اینچ
21,363,640 125 ابهر 40 5 اینچ
21,363,640 163 ابهر 40 6 اینچ
:تاریخ بروزرسانی

لوله مانیسمان 80

قیمت ها بدون احتساب 10 درصد ارزش افزوده می باشد.

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 9 وارداتی 80 1/2 اینچ
21,363,640 13 وارداتی 80 3/4 اینچ
21,363,640 19 وارداتی 80 1 اینچ
21,363,640 26 وارداتی 80 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 وارداتی 80 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 وارداتی 80 2 اینچ
21,363,640 68 وارداتی 80 1/2 2 اینچ
21,363,640 91 وارداتی 80 3 اینچ
21,363,640 135 وارداتی 80 4 اینچ
21,363,640 180 وارداتی 80 5 اینچ
21,363,640 250 وارداتی 80 6 اینچ
21,363,640 350 وارداتی 80 8 اینچ
21,363,640 460 وارداتی 80 10 اینچ
وارداتی 80 12 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 19 دقیق‌کاوه 80 1 اینچ
21,363,640 26 دقیق‌کاوه 80 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 دقیق‌کاوه 80 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 دقیق‌کاوه 80 2 اینچ
21,363,640 68 دقیق‌کاوه 80 1/2 2 اینچ
21,363,640 91 دقیق‌کاوه 80 3 اینچ
21,363,640 135 دقیق‌کاوه 80 4 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 19 اهواز 80 1 اینچ
21,363,640 26 اهواز 80 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 اهواز 80 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 اهواز 80 2 اینچ
21,363,640 68 اهواز 80 1/2 2 اینچ
21,363,640 91 اهواز 80 3 اینچ
21,363,640 135 اهواز 80 4 اینچ
21,363,640 180 اهواز 80 5 اینچ
21,363,640 250 اهواز 80 6 اینچ

قیمت (تومان) (kg) وزن برند رده سایز
21,363,640 19 ابهر 80 1 اینچ
21,363,640 26 ابهر 80 1/4 1 اینچ
21,363,640 32 ابهر 80 1/2 1 اینچ
21,363,640 44 ابهر 80 2 اینچ
21,363,640 68 ابهر 80 1/2 2 اینچ
21,363,640 91 ابهر 80 3 اینچ
21,363,640 135 ابهر 80 4 اینچ
21,363,640 180 ابهر 80 5 اینچ
21,363,640 250 ابهر 80 6 اینچ

سوالات متداول

استانداردهای لوله مانیسمان توسط چه سازمان‌هایی تدوین می‌شوند؟ استانداردهای لوله مانیسمان توسط سازمان‌های استاندارد بین‌المللی و ملی تدوین می‌شوند. از جمله مهم‌ترین این سازمان‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: انجمن مواد و آزمون آمریکا (ASTM)، انجمن مهندسان مکانیک (ASME)، انجمن استانداردهای انگلیس (BSI) و انجمن استانداردهای آلمان (DIN)

دو رده مهم و پرکاربرد لوله مانیسمان رده 40 و رده 80 هستند. تفاوت اصلی این دو در ضخامت دیواره، استحکام و تحمل فشار است.

رده لوله مانیسمان به دسته‌بندی‌ای از لوله‌های بدون درز با ضخامت و ویژگی‌های خاص اطلاق می‌شود. این رده‌بندی برای تشخیص و تفاوت‌دهی بین لوله‌های با استحکام‌های مختلف به کار می‌رود.

ما با شرکت‌های حمل و نقل معتبر همکاری داریم، تا اطمینان حاصل کنیم که بار لوله‌های مانسمان شما با اطمینان به محل تعیین شده منتقل می‌شود.

ما کلیه محصولاتمان را با تضمین کیفیت ارائه می‌دهیم، لوله‌های مانسمانی که به فروش می‌رسد طبق استانداردهای بین المللی تولید شده‌اند.